پیغام هشدار

مهلت ثبت سفارش به پایان رسیده است.

خرید کتاب دستیار اطفال دکتر کرمانی

مشخصات کتاب:

ابعادجیبی(12*17cm).تمام صفحات رنگی وگلاسه.
قیمت:30000تومان
گروه هدف:کلیه کارآموزان.کارورزان.پزشکان عمومی.رزیدنتها ومتخصصین اطفال
محتوی:
1-پرکاربردترین جداول.نمودارهاو الگوریتمهای کتاب نلسون
2-پرکاربردترین فرمولها در کودکان ونوزادان
3-اطلس پوست اطفال
4-دوز داروهای شایع در کودکان ونوزادان
5- چندین order و نسخه شایع در کودکان
6-نمودارهای رشد وتکامل کودکان 
7-و چندین مبحث کاربردی دیگر